Denzz paaldansstudio

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Denzz .
1.2 Met de online inschrijving en/of betaling van een les, strippenkaart, abonnement, cursus of workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Denzz .
1.3 Denzz kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Denzz zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf aankondigen.

2. ALGEMEEN

2.1 Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Denzz weigeren diensten te leveren aan de klant.

3. PERSOONSGEGEVENS

3.1 Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
3.2 Denzz verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.
3.3 Denzz gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Denzz. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Deelname aan de les bij Denzz is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Denzz is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les. Dit geldt tevens voor de vrije trainingen. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider. Deze mogen alleen in de algemene ruimtes komen en niet in de studio's.
4.2 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Denzz en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de veroorzaker.

5. LESSEN EN LIDMAATSCHAP

5.1 De klant kan lessen volgen op basis van een strippenkaart of lidmaatschap.
5.2 De klant kan zich ten alle tijden online via Fitmanager (app en internet) inschrijven.
5.3 De klant is pas officieel ingeschreven voor de les of cursus op het moment dat Denzz het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.
5.4 Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos, op de dag zelf, tot 4 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 4 uur voor aanvang van de les annuleert, wordt dit gezien als “late cancel” en is restitutie van de strippen niet mogelijk en wordt de ‘’late cancel’’ als deelname gezien.
5.5 Voor zowel de strippen als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden en niet overdraagbaar zijn.
5.6 Strippen kunnen ten alle tijden online gekocht worden. Zodra de betaling voldaan is gaan de strippen per aangegeven ingangsdatum in. Vanaf dat moment kunnen de strippen vanaf de aangegeven ingangsdatum t/m de einddatum (5 weken) ingezet worden. Strippen die na afloop van de periode over zijn vervallen. Alleen strippen die over zijn doordat Denzz lessen geannuleerd heeft kunnen in overleg meegenomen worden. Na 5 weken vervallen deze strippen automatisch. Denzz biedt wekelijks voldoende inhaal mogelijkheden om vervallen lessen in te halen.
5.7 Gezien de strippen geldig zijn voor een periode van 5 weken en omdat wij geen opzegtermijn hanteren bij strippenkaarten (na 5 weken verlopen de strippen en dus het lidmaatschap) is het alleen mogelijk om strippen te "bevriezen" bij langdurige ziekte/blessure met een "eigen risico" van twee weken. Dit houdt in dat vanaf het moment van ziekmelding (dit kan alleen per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) de eerste twee weken voor de klant zijn en de overige weken de strippen naar ratio mee genomen kunnen worden. Deze dienen ingezet te worden alvorens er nieuwe strippen gekocht kunnen worden.
5.8 Denzz zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij minder dan 3 deelnemers. Denzz zal 1 dag tot uiterlijk 2 uur vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering met uitzondering van situaties waarbij dit door overmacht niet mogelijk is. De te vervallen les kan worden ingehaald op een ander lesuur. Mocht de klant aan het einde van de maand hierdoor strippen over hebben dan worden de strippen die door de geannuleerde les over zijn meegenomen naar de volgende periode van 5 weken. Na deze periode vervallen de strippen.
5.9 De lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld dient voor de 1e les overgemaakt te zijn. De betaling dient via IDEAL, via de toegestuurde link, of bankoverboeking te worden voldaan.

6. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

6.1 De klant is verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les en binnen de gestelde termijn die op de factuur staat aangegeven. De betaling vindt plaats d.m.v. het online betalingssysteem van Fitmanager. Door de betaling te voldoen geeft de klant aan de algemene voorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.
6.2 Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Denzz het recht voor om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.
6.3 Denzz behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Lopende lidmaatschappen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.

7. VERZUIM EN VAKANTIES

7.1 Denzz behoudt zich het recht voor gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Tijdens de zomervakantie regio Zuid is Denzz is Denzz 3 weken gesloten. De klant dient hier zelf rekening mee te houden met het aanschaffen van strippen.
7.2 Bij langdurige ziekte c.q. blessure kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Denzz het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren met een "eigen risico" van twee weken.

8. WORKSHOPS EN CURSUSSEN

8.1 Workshop
Workshops dienen vooraf betaald te worden middels de toegezonden factuur. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de workshop of binnen de gestelde termijn op de factuur betaald te zijn. Tot 14 dagen vooraf kan de workshop kosteloos geannuleerd worden, 14-7 dagen vooraf wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort en annuleringen minder dan 7 dagen vooraf worden niet teruggestort.

8.2 Cursus
Cursussen dienen vooraf betaald te worden middels de toegezonden factuur. Deze dient uiterlijk 14 dagen voor de cursus of binnen de gestelde termijn op de factuur betaald te zijn. Tot 14 dagen vooraf kan de cursus kosteloos geannuleerd worden, 14-7 dagen vooraf wordt 50% van het totaalbedrag teruggestort en annuleringen minder dan 7 dagen vooraf worden niet teruggestort. Lessen die tijdens de cursus vervallen i.v.m. feestdagen worden na afloop aan de cursus toegevoegd. Bij ziekte of afwezigheid van de cursist kan de les niet ingehaald worden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Denzz.